25 oktober 2016

Taaltrainingen op maat

Maatwerk

Servicio biedt taaltrainingen voor studie en werk. Wij maken alle cursussen op maat, na een zorgvuldige inventarisatie van uw wensen en leerbehoeften. Zo kunnen wij bijvoorbeeld extra aandacht besteden aan het vakjargon van uw bedrijfstak of dieper ingaan op bepaalde praktijksituaties. De cursus kan op uw locatie worden gegeven, maar u kunt ook gebruik maken van onze lesruimte in Amsterdam.

Leermethode

Servicio kiest voor een leermethode die past bij uw wensen en aansluit bij uw niveau. De methode wordt aangevuld met materiaal uit de praktijk. Naast de normale onderdelen spreek-, schrijf- en luistervaardigheid, kunnen wij bijvoorbeeld ook een presentatie met u doornemen. Ook komen altijd culturele aspecten aan bod: de eet- en drinkgewoontes, zakelijke conventies, verschillen in mentaliteit.

 

Neem contact op met Imke voor meer informatie.

Contact